MÌNH BÁN CHẢ CÁ CÁC BẠN ỦNG HỘ MÌNH NHA

Gói 400gr giá 100.000 VNĐ
Gói 500gr giá 130.000 VNĐ
Gói 1kg giá 250.000 VNĐ

[i][u]