Ai có nhu cầu mua khu vực nào thì LH : 01292298218 Minh để được chăm sóc