➡ Thời gian: 10h ngày 10/06/2017
Khi có người đầu tiên trong Server đạt cấp độ 99 thì sever sẽ dừng đua TOP ngay, lúc đó BQT sẽ trao giải theo cấp độ từ trên xuống.


➡ TOP 1: 500.000 điểm tặng + 1 Trùng Lâu tùy chọn + 1 Pet quý hiếm đời cuối tư chất 4000
➡ TOP 2: 400.000 điểm tặng + 1 Trùng Lâu tùy chọn) + 1 Pet quý hiếm đời cuối tư chất 4000
➡ TOP 3: 400.000 điểm tặng + 2 Thể lực 7(khóa) + 1 Trùng Lâu (Nhẫn, Giới) tùy chọn 15 ngày
➡ TOP 4: 300.000 điểm tặng + 1 Trùng Lâu (Nhẫn, Giới) tùy chọn 30 ngày + thời trang thuộc tính 30 ngày
➡ TOP 5-10: 200.000 điểm tặng + thời trang thuộc tính 30 ngàyCác chức năng gồm có: Võ Hồn, Long Văn, Bá Vương Lệnh, Tinh Thông, Chân Nguyên, Điêu Văn song cực, Thần Mộc Vương Đỉnh, Bí Tịch Ngũ Tông, Tu Luyện, Yếu quyết 86, Thời trang phối sức, Thần Khí Luyện Hồn, Trang bị Trân Thú và nhiều chức năng khác
- Chế Thần Khí 102: làm nhiệm vụ Học đúc Thần Khí ở tô châu để nhận được Tàn khuyết thần tiết, sau đó dùng Tân mãng phù hoàn thành Liên nhung thần tiết rồi chế tạo
- Thử tài vận may hàng ngày Tô Châu (230,347) Liễu Nguyệt Hồng có cơ hội nhận được thú cưỡi, thời trang ngày thuộc tính cao
- Hiệu ứng nhẫn cưới, thần khí, trùng lâu, ngọc thời trang vô cùng đẹp mắt cùng với rất nhiềi pet được cập nhật mới nhất!
FREE ngọc 3, ngọc 5 6 đi phụ bản + bosss

- Vàng không cố định đi thủy lao sau khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được, thương nhân, tào vận
- Vàng cố định đánh quái vô lượng sơn, kiếm các , đôn hoàng, bảo tàng động, boss.... nhặt nghiên sơn đồ, trân châu... để bán lấy vàng
- Ác tặc: SCHTP, vải bông , bí ngân, kim tàm ty
- Ác bá : yêu quyết 45 65, bí tịch môn phái ,vải bông , bí ngân
- Phiêu miễu phong : ngọc cấp 5, vải bông 8 , bí ngân 8, Huyền thiên hàn ngọc , CCHTP, nl đổi danh hiệu pmp, Thiên thối thần ngọc, bách thối thần ngọc, vong vô thạch, dục hỏa thạch, thần diệc thạch
- Yến tử ô: Thần Binh Phù 1,2,3, ngọc 6 thuộc tính, vải bông 8 ,bí ngân 8
- Sát tinh : Linh Hồn Toái Phiến, Hồn Băng Châu, Thiên cang cường hóa lộ, Kim cương tỏa, vong vô thạch
- Vương Lăng : Long Văn , Chú Văn Huyết Ngọc , Tinh vân thủy , Xuyết Long Thạch (Bạo , Nguyên , Thương)
- Binh Thánh Kỳ Trận: Ngọc thời trang cấp 1, nhuộm thời trang, điêu văn thực khắc dung tễ, dung kim phấn, Kim Tàm Ty, Hồi Thiên Tinh Thạch, Chân nguyên phách
- Thiếu Thất Sơn: Ngọc thời trang cấp 1 , Công Lực Đan, CCHTP , thiên cang cường hóa lộ
- Tứ Tuyệt Trang: Bá Vương Toái Phiến, Hoán Linh Dịch, Phỉ thúy tâm tinh, Ly hỏa
- Hư Không Huyễn Cảnh: Bí tịch tàn diệp, Điểm tâm đắc võ học
- Cây ước nguyện: phiếu vàng 300, tân mãng thần phù 7, ngọc 5 6, vải bông 8 ,bí ngân 8, CCHTP
- Tàng Kinh Các 10h30 15h45 20h30 22h (Nhạn Nam): Yếu quyết 86, Nguyên liệu nâng cấp YQ 86
- Lâu lan tầm bảo: Võ học tâm đắc, Nguyện Linh Tuyền, Thiên Ky Châu
- Diệt phỉ kính hồ (t3, t5, t7): tân mãng thần phù 7, Điêu văn đồ tường, vải bông 8 ,bí ngân 8, Nguyện Linh Tuyền
- Túc Cầu (t3, t5, t7): ngọc 5 các loại, Nguyện Linh Tuyền
- Cờ : phiếu vàng 300 , Nguyện Linh Tuyền
- Thánh Thú Sơn Bảo Sương: Bí tịch, yêu quyết 80 12 đại môn phái
- Q123 lâu lan : huyền hạo ngọc , ức hồn thạch , tân mãng thần phù 7 , hàn băng tinh tiết
- Q123 tô châu : Ngọc thời trang cấp 1 , vải bông 8 ,bí ngân 8, Linh Hồn Toái Phiến, tân mãng thần phù 7
- BOSS Huyền Hải: 11h, Thuỷ nguyệt động thiên: 13h, Đại Côn Di Hài: 20h: huyễn hóa đan toái phiến , ngọc 6 bỏ qua kháng, ngọc thời trang cấp 1, thần binh phù 3, CCHTP, vải bông 8, tinh thiết 8, bí ngân 8, phiếu vàng
- BOSS Bàn Cổ Chí Linh 10h 13h 15h 20h: CCHTP, SCHTP, ngọc 5 tất cả các loại, Ðiểm tặng 500, Bí ngân, vải bông 8, kim tàm ty, Chân nguyên phách, công lực đan
- BOSS Mạc Nam Thanh Nguyên (30p ra 1 đợt): Huyền Cơ Dược Trần, Tinh thông phù, Ly hỏa, vải bông , bí ngân, Phỉ thúy tâm tinh
- BOSS Kính Hồ: CCHTP, Kim Tàm Ty, Đan thanh, vải bông 8, tinh thiết 8, bí ngân 8, Thiên cang cường hóa lộ, Kim cương tỏa,Thiên thối thần ngọc, bách thối thần ngọc, vong vô thạch, dục hỏa thạch, thần diệc thạch, ngọc 5 (Thuộc tính, thể lực), CCYQ
- BOSS Thương Sơn: Kim Tàm Ty, Đan thanh, vải bông 8, tinh thiết 8, bí ngân 8, Thiên cang cường hóa lộ, Kim cương tỏa,Thiên thối thần ngọc, bách thối thần ngọc, vong vô thạch, dục hỏa thạch, thần diệc thạch, ngọc 5 (Thuộc tính, thể lực)
- BOSS Yến Vương Cổ Mộ: vải bông 8, tinh thiết 8, bí ngân 8 , SCHTP , hộp điểm tặng 100 ,kim cang cường hóa lộ
- BOSS Huyền Vũ Đảo: vải bông . Tinh thiết. Bí ngân 8, ngọc 5 ( thể kháng)
- BOSS Bảo Tàng Động tầng 6: Ngọc 5 ( TT kháng ), kim cương tỏa , công năng danh thiếp
- BOSS Thúc Hà Cổ Trấn: Hộp điểm tặng 500, CCHTP, ngọc 5(Thuộc tính, thể lực) ,NL đổi trùng lâu ngày
- BOSS Võ Di: hộp điểm tặng 100 , vải bông 8, bí ngân 8
- BOSS Thảo Nguyên: CCHTP, ám khí thạch hôi bao , kim cương tỏa , kim thoa , hồng diệu thạch
- Bảo Sương Tung Sơn Phong Thiền Đài 13h, 20h: Băng phách thần châm, ngọc 5 , công lực đan, chân nguyên phách, thần binh phù cấp 3, điểm kim chi tiễn
- Câu cá: Thanh tâm đan
-----------------------------------------------------------

Nguồn: http://www.xungba.com/open-server-tl...ee-vinh-vien/3