- Mu Online Hà Nội VN Tồn Tại & Hoạt Động 8 Năm
- HOME: www.mu-hanoi.vn
- Diễn Đàn : http://forum.mu-hanoi.vn
- Hiện tại Đang ra mắt Server mới Thần Long 6.9
- Alphatest ( Thử nghiệm ) : 16H 12/05/2017
- Open ( Chính Thức ) : 16H 16/05/2017
- Không WebShop - Không Item Full - BQT không tham gia Game
- Đặc Biệt Khi Open ( Chính Thức ) tặng Wing Full Thời hạn 10 ngày để các bạn train.