(GDVN) - học trò Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) may mắn được làm việc trong khoảng 1 giờ đồng hồ với ông Guy Levi về cách thức học tập mới.

========> Tìm hiểu thêm về gia sư: thuê gia sư

Guy Levi là người Israel, ông là giám đốc bộ phận canh tân của trọng điểm công nghệ giáo dục; là bộ phận thực hành các hoạt động canh tân sáng tạo dạy học, kiểu dáng và sản xuất các phần mềm trò chơi sáng tạo cho học trò ở Israel, kết hợp với viện bề ngoài trò chơi giáo dục ở Mỹ.

Ông Guy Levi đang viết cuốn sách về Hồ Chí Minh và đã đến Việt Nam lần thứ 3 để lấy thêm tư liệu hoàn thiện cuốn sách; chỉ cần khoảng đó ông tranh thủ giúp một số giảng đường, một số trọng điểm giáo dục ở Việt Nam về cách thức dạy học hăng hái, vững mạnh năng lực sáng tạo cho học sinh hay dạy tiếng Anh.

Bài học của ông Guy Levi dành cho học trò Đinh Tiên Hoàng có 8 bước, học sinh được phân thành các nhóm từ 5-6 người và phải tự nghĩ ra một vấn đề trong cuộc sống cần phải giải quyết, những vấn đề của học trò, của gia đình, của phường hội. Trong 1 giờ đồng hồ các đội ngũ phải hoàn thành giải quyết vấn đề của mình qua 8 bước.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng