Galeries giảng võ - Vingroup không chỉ nổi tiếng là một đơn vị chủ đầu tư bất động sản uy tín số 1 với hàng loạt các dự án đô thị đáng sống bậc nhất tại Việt Nam, tập đoàn còn luôn song hành với các hoạt động xã hội và điển hình trong thời gian gần đây là việc phi lợi nhuận các thương hiệu y tế và giáo dục. Không chỉ xây dựng không gian sống tuyệt vời, Vingroup con mang lại những giá trị nhân văn cao thâm cho cư dân Việt Nam. Ngày 17/10/2016 vừa qua, Quỹ từ thiện của tập đoàn đã thông báo khoản từ thiện lên tới 300 tỷ đồng cho việc phẫu thuật không tính tiền cho các bệnh nhân thuộc đối tượng hộ nghèo và người có công với Cách mạng. Muc cung cấp sẽ là cực kỳ to, từ 70% đến 100% chi tiêu phẫu thuật, việc làm này sẽ mở ra hy vọng sống của nhiều cư dân nghèo.Với mong muốn hỗ trợ những cư dân nghèo và những gia đình có công với Cách mạng, nhưng người sống tại các địa phương nghèo, thiếu thốn và khó tiếp cận với các công nghệ y tế tiên tiến, chương trình từ thiện của Vingroup sẽ gop phần mang lại cuộc sống mới cho cư dân những địa phương này và tạo dựng lên những giá trị tinh thần cao cả khác, đó là tinh thần tương hỗ trợ đỡ lẫn nhai. Theo chủ trương của chương trình, Quỹ Thiện Tâm sẽ dành 300 tỷ đồng trợ giúp phẫu thuật cho các bệnh nhân nghèo, cựu chiến kháng chiến mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công vói cách mạng. Quỹ từ thiện cũng đã chiếm được đảm bảo từ chuỗi Bệnh viện Vinmec - thương hiệu phi lợi nhuận của Vingroup là với các bệnh nhân thuộc chương trình này thì Vinmec sẽ giảm tối đa tiêu pha cho bệnh nhận và không tính lợi nhuận. Các bệnh viện thuộc hệ thống Vimec tại các tỉnh thành phố như Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh, Nha Trang và Phú QUốc sẽ chị trách nhiện triển khai thực hiện. Theo dự kiến thì chương trình sẽ tập trung thăm kháo và phẫu thuật vào cac chuyên khoa sau: Tim mạch, ung bướu, chình hình, ngoại tiêu hóa, phụ khoa, ghép tạng, điều trị bại não và chẩn đoán hình ảnh. Các bác sỹ đầu ngành, chuyên môn cao sẽ được ưu tiên tham gia điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân.

Những thông tin mới cập nhật được từ dự án Vinhomes Giảng Võ:


Các hoạt động từ thiện sẽ được công khai, minh bạch bằng việc Vin sẽ cùng với đơn vị MTTQ lập ra một quy trình triển khai rõ ràng và cụ thể. Tùy theo từng trường hợp nhưng ra lộ trình điều trị, thăm khám và hỗ trợ các chi phí phát sinh khác như đi lại, ăn ở...
Không chỉ tham gia thi công nên các tuyệt tác kiến trúc làm thay đổ bộ mặt đô thị như các dự án Vinhomes Metropolis, Chung cư Vinhomes Giảng Võ,... Việc làm này của Vingroup càng khẳng định thương hiệu số 1, tầm nhìn chiến lược và tầm vóc của tập đoàn.