Tôn chỉ và hành động của Công ty HDI khi thi công Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương. Công ty cổ phần đầu tư xây đắp tạo ra nhà số 7 Hà Nội (HDI- tức Handico 7) thuộc Tổng công ty Đầu tư tạo ra nhà Hà Nội.Công ty là doanh nghiệp kiến tạo hạng một trong phạm vi cả nước và Quốc tế. Trải qua hơn 20 năm thi công và trưởng thành, công ty đã tham gia thực hiện nhiều dự án trọng điểm của Hà Nội, góp phần xây dựng Thủ đô và tổ quốc.Tôn chỉ xây chung cư The Golden Palm:

- phát hành bền vững- hướng đến cộng đồng - hiệu quả cao nhất là định hướng sản xuất xuyên suốt của Công ty.

Hành động:

- chú trọng thiết kế thương hiệu của Doanh nghiệp với 3 hàm lượng : hàm lượng Trí tuệ, hàm lượng Văn hoá. Trong đó hàm lượng Văn hoá là quan trọng bởi Văn hoá là nền tảng, là gốc, là lõi để tạo ra Văn hoá doanh nghiệp.

- Không bởi vì tiện ích của Doanh nghiệp nhưng bỏ qua dịch vụ của Nhà nước, tiện nghi của xã hội.

Xem thêm thông tin dự án: Chung cư gamuda
- Thường xuyên nghiên cứu, phân tích, đánh giá và cập nhật, tổng hợp các nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện (dưới các tầm nhìn : kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, phong thuỷ, nghệ thuật…); luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu là khẩu hiệu của Công ty .

- Nghiên cứu, kiến thiết và đầu tư xây đắp hệ thống công trình, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu của Thị trường và mang lại sự hài lòng cho khách hàng;

- “Lấy khách hàng làm trọng tâm” để xây đắp văn hóa kinh doanh. Dựa trên phương châm mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để bình chọn và lưu ý mọi vấn đề.

- thiết kế hệ thống nguyên lý giao tiếp, ứng xử đối với khách hàng và đối tác dành cho cả bộ máy của Công ty, từ cán bộ chỉ huy cho tới nhân viên, trong đó quy định rõ tính năng, nhiệm vụ và các hành vi chuẩn mực cần thực hiện.

- tâm huyết các chương trình để mắt khách hàng chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương một cách thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng tiện nghi cho khách hàng; luôn đồng hành cùng khách hàng.

- Chủ động thi công, triển khai trong các chương trình xã hội hướng tới số đông, các chương trình bảo vệ môi trường…