Tiện ích, dịch vụ của tòa nhà văn phòng là điều bạn phải quan tâm nhất khi thuê văn phòng Hà Nội hay bất cứ nơi đâu, Bạn phải coi xét thất kĩ những yếu tố sau khi quyết định thuê văn phòng.

- Hệ thống điều hòa của tòa nhà văn phòng cũng rất quan trọng: Trong trường hợp khách thuê phải trả tiền điện điều hòa, rất cần những người có chuyên môn về điều hòa xem xét đánh giá chất lượng, độ cũ, xác định tiêu hao điện của thiết bị để có biện pháp thay thế nếu tiêu hao quá nhiều.

Thang máy có lẽ là yêu tố quan yếu nhật bạn cần phải quan tâm: Bạn nên cần coi xét số lượng và chất lượng hệ thống cầu thang máy được trang bị tại tòa nhà văn phòng hà nội. Việc xem xét vào các giờ cao điểm, đầu giờ, cuối giờ sáng hoặc chiều sẽ cho thông tin rõ nhất về chừng độ an toàn của tòa nhà

[color=#2e2c6c]- thông tin liên lạc