http://gadongtaotienvua.vn/

Gà đông tảo thuần chủng tiến vua Lê Gia của Cụ Lê Xuân Vết được chăn nuôi theo 1 quy trình đặc biệt và hoàn toàn tự nhiên, từ đó tạo nên một loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng và không nơi nào có được.