Dịch vụ chuyển nhà hà nội là những đơn vị được UBNN thành phố HN yêu tiên cho công việc phục vụ dịch vụ chuyển nhà trên toàn thành phố hà nội và đươc di chuyển trên tất cả các phố cẩm để phục vụ các bà con nhân dân thanh phố hà nội văn minh đô thị và các CQ nhà nước trong nhiêu