Hiện nay diễn đàn newstargroup.edu.vn đang xét VIP cho các anh em Seoer miễn phí từ ngày 10/08.
Nhằm tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ giúp các seoer có thêm nhiều đất để hoạt động.
Anh em đăng ký sớm nhé.
A.User được kích hoạt
- Quyền lợi :
+ Post bài viết có liên kết - tối đa 1 liên kết .
+ Có khả năng trở thành User VIP, Mod
+ Link dofollow
- Nghĩa vụ :
+ Báo cáo bài viết vi phạm .
B.User VIP:
- Quyền lợi :
+ Post bài viết có liên kết - tối đa 3 liên kết .
+ Được chèn 3 liên kết trong chữ ký.
+ Có khả năng trở thành Mod
+ Link dofollow
+ Không bị Ban nick
+ Cảnh báo spam 1 lần trước hạ xuống Mem,
+ Bài viết không bị xóa.
- Nghĩa vụ :
+ Báo cáo bài viết vi phạm .
C.User Mod:
- Quyền lợi :
+ Post bài viết có liên kết - tối đa 3 liên kết .
+ Được chèn 3 liên kết trong chữ ký.
+ Xem xét đặt textlink
+ Link dofollow
+ Cảnh báo spam 1 lần trước khi hạ xuống VIP
+ Cảnh báo spam 1 lần trước khi hạ xuống Mem
+ Bài viết không bị xóa.
- Nghĩa vụ :
+ Báo cáo bài viết vi phạm .