Trong tháng 8 , ước lượng ngày ngày có 230 trường hợp thành lập doanh nghiệp mới
Theo số liệu thông cáo của Tổng cục liệt kê cho biết , trong tháng 8 vừa qua ước lượng trong nước có đến 9.302 doanh nghiệp mới được đăng ký. Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ 24h chúng tôi đã tự đặt ra câu hỏi rằng trong những ngày cuối tháng 8 này , liệu con số có nối tiếp tăng hay không? Và các độc giả cũng đã biết tất cả chúng ta đều có thể thành lập công ty mới cho mỗi nhu cầu mà ai muốn thành lập.

Trong tháng 8 năm nay chỉ số làm ra toàn nghành Công lao ước lượng tăng suýt soát 10% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng kí danh nghiệp thành lập mới là 55.202 tỷ đồng , tăng xấp xỉ 85% về số lượng và gấp đôi về vốn đăng ký với những thống kê của cùng kỳ năm 2014. Nhưng cũng với sự táo bạo của các chủ doanh nghiệp , tính chung của thống cục thống kê thì ước tính có gần 62 nghìn doanh nghiệp đã sát nhập thị trường để tranh đua với nhau , tổng vốn đăng kí là 376.401 tỷ đồng , tăng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ năm ngoái.Một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao như máy giặt , thuyền , thực phẩm , … nhưng có một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ , đáng kể là xe đạp và một số sản phẩm Công nghệ khác. Chỉ số thành lập doanh nghiệp mới cao ngoài dự đoán , nếu các Vùng đất có mức tăng cao là Quảng Nam , Móng Cái , Vinh , … nhưng Hà Nội chỉ số công nghiệp tăng chỉ 6 , 9%.
Tổng đăng ký và đăng kí bổ sung thêm vào nền kinh tế trong kỳ là 857.901 tỷ đồng. Việc mỗi ngày tăng 230 doanh nghiệp khai sinh sẽ tạo ra một số lượng lớn việc làm cho xã hội , giúp thúc đẩy nền kinh tế của trong nước tăng đáng kể.Cụ thể , trong tháng 8 này , tỷ trọng của vốn đăng kí đổ đồng trên một doanh nghiệp đạt 5 , 8 tỷ đổng , tăng 0 , 8% so với tháng trước , số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 129 , 9 nghìn cần lao , tăng đến 41 , 1% so với tháng trước và số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải tán , kết thúc hoạt động của cả nước là 833 doanh nghiệp , tăng 11 , 6% so với tháng 7/2015Mặt khác số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp, ngừng hoạt động làm ra , kinh dinh trong tháng 8 là 6.291 doanh nghiệp , gỉam 1 , 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phần nhiều hồ hết các doanh nghiệp phải giải tán là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng kí dưới 10 tỷ đồng , ( chiếm 93 , 1% )