Để các bạn hiểu rõ hơn về những yêu cầu trong nghề hướng dẫn viên du lịch, hôm nay, hướng dẫn du lịch xin gửi đến các bạn bài viết nhằm giúp các bạn định hướng trước khi chọn nghề phù hợp với mình.
Hướng dẫn viên du lịch là người sử dụng ngôn ngữ đã lựa chọn để giới thiệu và giải thích cho du khách các di sản văn hóa cũng như thiên nhiên của một vùng cụ thể được các cơ quan liên quan công nhận. Nói cách khác, hướng dẫn viên du lịch là người thực hiện các điều khoản được ký kết trong hợp đồng cung ứng dịch vụ lữ hành, giúp doanh nghiệp lữ hành thu được lợi nhuận kinh tế và giúp du khách hiểu biết thêm về điểm đến (điểm tham quan) thông qua chuyến đi và bài thuyết minh.Hướng dẫn viên du lịch
Hướng dẫn viên du lịch bao gồm :
hướng dẫn viên Quốc tế (international guide)
hướng dẫn viên trong nước (domestic guide)
hướng dẫn viên chuyên nghiệp (tour guide)
hướng dẫn viên suốt tuyến (tour leader / long - distance guide)
hướng dẫn viên từng chặng / địa phương (local guide)
hướng dẫn viên tại điểm (on-site guide)
hướng dẫn viên di tích (heritage guide)
hướng dẫn viên thành phố (city guide)
hướng dẫn viên cộng tác viên (step-on guide)

Yêu cầu của một hướng dẫn viên du lịch :
+ Phải có thẻ hướng dẫn viên du lịch : Theo luật du lịch, nếu hướng dẫn viên không có thẻ, không đeo thẻ hoặc cho mượn thẻ trong lúc hành nghề thì sẽ bị phạt nặng
+ Hướng dẫn viên du lịch phải tự trang bị cho bản thân nền tảng văn hóa, kiến thức, ngoại ngữ vững chắc và bản lĩnh nghề nghiệp để đối phó với bất kỳ tình huống nào trong suốt thời gian đi tour.
+ Hướng dẫn viên không được cung cấp những thông tin lệch lạc, vi phạm chính trị. Đối với du khách thì không được trễ giờ hay sai hẹn.

+ Hướng dẫn viên còn phải hiểu, biết nhiều Luật khác nhau, đặc biệt là Luật Du lịch để hướng dẫn cho du khách quốc tế thực hiện đúng luật pháp địa phương - nơi du khách đến du lịch.
+ Một quy định "bất thành văn" đối với hướng dẫn viên du lịch là không được say xe.