Lần đầu công quen cùng việc nửa vấy trên Amazon trường đoản cú A đến Z? giò biết nếu thắt đầu trường đoản cú đâu hay tạo trương mục bán hàng như thế này? đánh vậy nè nổi núp sản phẩm và tối ưu chênh bán quy hàng? 1001 củng hỏi mà lại chẳng biết hỏi ai? hỉ đồng rau tóm tắt sơ sài thông báo ngắn gọn gàng nhưng hẹp đủ nội dung một cách giống ngày tiết nhất nhớ.


Amazon - trang bán vấy thương nghiệp điện tử xuyên biên thuỳ số 1 thay giới. Sở hữu hơn 300 triệu account người sắm và hơn 150 triệu khách dọc Prime. Amazon là nền móng kinh dinh thương nghiệp điện tử hấp dẫn mà lại hầu hết danh thiếp nhà nửa dính líu hoặc doanh nghiệp dãy đầu tuyển lựa. đồng những thành đánh từ con căn số trên, Amazon không trung ngừng giành các thị trường quốc tế, trong đó lắm Việt trai. Mới đây nhất, Amazon Global Selling (Amazon Việt Nam) là đả ty tương trợ doanh nghiệp Việt trai nửa dọc trên Amazon, nhỡ tặng ra mắt Amazon Tiếng Việt lắm thể hỗ trợ người nửa nối gần cùng ảnh thức bán dính dấp nè trường đoản cú những bước căn bản.

Bạn đương muốn trên dưới hiểu thông báo phắt việc nửa đầu hàng trên Amazon từ bỏ A tới Z sau lát đã chọn lựa nổi sản phẩm muốn kinh dinh. ả dài nửa dây trên Amazon là tuyền cầu và là nơi nhà bán hàng lựa chọn đầu hàng đầu xuể chia phối dọc hóa thứ tôi ra ngoài thay giới. chẳng những đưa tiễn lại nguồn doanh thu cao biếu bạn cơ mà Amazon (Amazon Việt trai) đương giúp bạn mở rộng, xây dựng thương xót tiệm kinh doanh tại ả dài quốc tế.


Quyết định đăng nửa dính dáng trên Amazon trên 20 ngành đầu hàng trên Amazon Việt Nam với tài khoản nửa quy hàng thường nhật và hơn 10 ngành dính dấp nữa với tài khoản bán dính chuyên nghiệp. Sau đó, chọn lọc mưu hoạch bán hàng trên Amazon cung cấp cho bạn 2 lựa chọn mưu hoạch nửa hàng chuyên nghiệp (Professional) - tắt thở phí tổn duy trì 40$ dây tháng song nửa sản phẩm chả giới kì hạn mệnh lượng và mưu hoạch nửa đầu hàng bé linh (Individual) - chớ tắt hơi phí duy trì đầu hàng tháng song phải ra chiều biếu Amazon 1$ đối xử cùng mỗi sản phẩm nửa đặng.
Dưới đây là hướng dẫn gì huyết 04 bước cơ bản bán hàng trên Amazon từ A đến Z biếu người mới thắt đầu mà bạn cần ghi nhá:
📌 Bước 1: Tạo trương mục trên Amazon Seller Central
📌 Bước 2: Liệt kê danh sách sản phẩm muốn kinh doanh
📌 Bước 3: Hoàn thiện một quy hàng của khách dính líu
📌 Bước 4: dấn tính sổ tự Amazon và duy trì dạng account.
hẵng tham khảo thêm thông báo và cầm cố rõ cữ bước nạm dạng trong suốt cách bán hàng trên Amazon từ A đến Z ở link dưới đây nhá!