Amazon tương trợ các doanh nghiệp trên toàn chũm giới phân phát triển kinh doanh tinh tường cầu dù hụi ở bất kỳ đâu, tiếp tục cận khách khứa dính dáng tinh tường cầu mực Amazon và xây dựng yêu thương hiệu quốc tế. Amazon Global Selling (Amazon Việt trai) hỉ công bố phương kế hoạch hợp tác mở rộng đồng cộc cằn thương nghiệp điện tử (TMĐT) và khiếp tế mệnh trong suốt việc đẩn mạnh hỗ trợ người nửa dính dáng, xây dựng yêu thương tiệm rặt cầu trên Amazon, chung tay trợ giúp doanh nghiệp Việt trai.Amazon về Việt Nam hỗ trợ nhà bán dính líu Việt bay tri thức cũng như kỹ hay nửa dây bao gồm lắm chương đệ trình giáo dục và đào tạo dận TMĐT xuyên biên thuỳ cùng các chủ đề pa như: nửa quy hàng trên Amazon; Quá trình thèm lập buồng dây, xịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi vì Amazon FBA; Xây dựng thương tiệm trên Amazon….

Mới đây nhất, tốt tương trợ tặng người bán dãy Việt trên Amazon một cách nhanh chóng nhất kín biệt hồi hương tình yêu hình Covid-19 đương diễn vào hết sức phức tạp khắp nơi, Amazon (Amazon Việt Nam) hãy hỗ trợ đăng tải hốt trương mục bán dọc 100% kè Tiếng Việt. Amazon (Amazon Việt Nam) hiểu rằng danh thiếp nhà bán quán còn gặp muôn vàn khó khăn trong việc ra ngoài đánh chứng giấy má, nhếch tường thuật cũng như đăng ký tạo tài khoản người bán. nhằm cải thiện điều đấy và giúp quá đệ đăng tải ký trở thành dễ dàng hơn, trường đoản cú bữa nay, Amazon hỗ trợ người bán tuốt tuột quá trình đăng tải ký và chuẩn bị giấy tờ hoàn rành kì cọ tiếng Việt.


Cụ trạng thái như sau Amazon Services:
-Tiến hành ta chuyển đổi hoàn rõ sang ngôn ngữ tiếng Việt trong quá đệ trình đăng ký trương mục trên Amazon Seller Central

-dùng xỏ sơ hoàn tinh cạ tiếng Việt và giò đề nghị danh thiếp giấy má xịch tường thuật trong quá đệ tạo account bán hàng
đang chần chừ chi nữa mà chứ tham gia đăng tải ký và bắt buộc đầu hành ta trình thương nghiệp điện tử xoi biên cương cùng Amazon thẳng tính bữa nay!