Các mâu thuẫn nhà đất không có sổ đỏ, hồ sơ hợp pháp khác đều rất phức tạp vì những trở ngại trong việc chứng minh quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với nhà đất. Lúc có tài sản nhà đất chết, Các tranh chấp về thừa kế nhà đất này phải giải quyết như thế nào? Trong khuôn khổ bài viết, https://luatsunhadathcm.com/ sẽ làm rõ về vấn đề này.

Quy định của pháp luật về vấn đề thừa kế nhà đất

Bây giờ, việc thừa kế được chia làm cho 02 loại: Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Dù thừa kế theo loại nào thì thời khắc mở thừa kế được luật pháp ghi nhận là thời điểm người có tài sản chết.


Thứ nhất, thừa kế theo pháp luật

Theo đấy, Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do luật pháp quy định. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, thừa kế theo pháp luật được vận dụng trong Những trường hợp:

Không có di chúc;

Di chúc không hợp pháp;

Một số người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, công ty thừa hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời khắc mở thừa kế;

Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ khước nhận di sản.

Đối với thừa kế theo luật pháp, vấn đề hàng thừa kế được đặt ra – là căn cứ để xác định người thừa kế và phần thừa kế. Về nguyên tắc, quy trình ưu tiên được nhận thừa kế lần lượt là hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ 2, sau rốt là hàng thừa kế thứ 3.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế ví như không còn ai ở hàng thừa kế trước ấy đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc khước từ nhận di sản. Ngoài ra, Một vài người thừa kế cùng hàng thừa kế thừa hưởng phần di sản bằng nhau.


>>> Tham khảo thêm về tranh chấp hợp đồng đặt cọc đất đại: ]https://luatsunhadathcm.com/tranh-chap-hop-dong-dat-coc/[/COLOR]

Thứ hai, thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc là thừa kế theo ý chí của của người để lại di sản được ghi nhận trong di chúc. Hiện giờ, có 02 mẫu di chúc: di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Về nguyên tắc, di chúc phải được diễn đạt bằng văn bản, tuy nhiên, trong trường hợp tính mạng một người bị chiếc chết bắt nạt dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Một chúc thư hợp pháp tốt nhất phải có đủ Một số điều kiện sau đây:

Người lập di chúc sáng suốt, minh mẫn khi mà lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Ngoài Các điều kiện trên, đối với từng trường hợp sẽ có quy định yêu cầu riêng để đảm bảo hiệu lực của chúc thư như về độ tuổi, người làm chứng hay công chứng, chứng thực di chúc.

Giải quyết mâu thuẫn thừa kế nhà đất không sổ, không hồ sơ

Bình thường, khi phát sinh mâu thuẫn về thừa kế nhà đất không sổ đỏ, không giấy tờ, các đối tác cần dành đầu tiên thỏa thuận để giải quyết mâu thuẫn. Ví như không thể tự thỏa thuận để khắc phục mâu thuẫn các bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án khắc phục.Xác định thẩm quyền của Tòa án: Vì tranh chấp thừa kế nhà đất không sổ đỏ, hồ sơ là mâu thuẫn dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án theo (Khoản năm Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015). Tuy nhiên, Tòa án cấp huyện nơi nhà đất tọa lạc có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này.

Sau lúc xác định Tòa án có thẩm quyền, người khởi kiện gửi giấy tờ khởi kiện gồm và tài liệu, bằng cớ kèm theo tới Tòa án. Dòng đơn khởi kiện phải tuân thủ Các quy định về hình thức theo quy định của luật pháp. Xem thêm: mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự.

Tòa án có trách nhiệm cấp ngay người khởi kiện giấy công nhận đã nhận đơn. Trong thời hạn 03 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công 1 thẩm phán coi xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày được cắt cử, thẩm phán phải coi xét đơn khởi kiện. Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí ví như vụ án đủ điều kiện được thụ lý.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Chánh án Tòa án cắt cử một quan toà giải quyết vụ án.

Sau lúc thụ lý, Tòa án sẽ có khoảng thời kì là 04 tháng để chuẩn bị xét xử. Trong quá trình này, Tòa án sẽ mời các bên lên thực hiện thủ tục hòa giải, phiên họp rà soát việc tiếp cận công khai chứng cớ, xem xét, thẩm định tại chỗ…Hết thời gian trên, quan toà có thể ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.