Đối tượng nhập cuộc lớp học quản lý vận hành nhà chung cư :

- Thành viên Ban Giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư;
- Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường;
- Trưởng ca vận hành nhà chung cư;
- Cá nhân có nhu cầu.
NỘI DUNG LỚP HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
(Theo chương trình khung được nguyên tắc tại thông tư 10/2015/BXD của Bộ Xây Dựng)
Phần I: Về kiến thức điểm bán
- Kiến thức cốt yếu về pháp luật nhà ở, đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư;
- Kiến thức pháp luật về quản lý, áp dụng nhà chung cư.

Phần II: Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
- Quản lý việc áp dụng nhà chung cư.
-Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư;
- Quản lý vận hành hệ thống vật tư phòng cháy và chữa cháy (PCCC)
- Quản lý hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư;
- Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan của nhà chung cư và xử lý nước thải.
- Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tại tại nhà chung cư.
Phần III:
- Thực hành và khảo sát thực tế; Viết thông báo thu hoạch.
- Kiểm tra lý thuyết cuối khoá.

>>>xem thêm: dịch vụ quản lý chung cư giá rẻ
QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ LÀ GÌ?
Quản lý Vận hành Tòa nhà là một hệ thống các công việc thường xuyên, đột xuất hoặc định kỳ nhằm duy trì Tòa nhà và các hoạt động liên quan trong phạm vi an ninh, trôi chảy và hiệu quả nhất. Công tác Quản lý Vận hành Tòa nhà bao gồm các nhóm công việc như sau:
Quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà theo qui trình chuẩn.
Quản lý an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, cảnh quan tại Tòa nhà theo các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn an ninh và chất lượng.
Quản lý chăm sóc khách hàng/ khách thuê/ cư dân tại Tòa nhà theo các quy chuẩn về tiện ích và tối đa chất lượng đáp ứng.
POTS thực hiện các Dịch vụ Quản lý Vận hành cho các giai đoạn của dự án gồm:
Dịch vụ tư vấn tiền khai trương
Dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà

DỊCH VỤ tư vấn TIỀN KHAI TRƯƠNG
Giai đoạn giải đáp tiền khai trương là giai đoạn ngay trước khi Dự án được đưa vào giai đoạn Quản lý Vận hành chính thức.
Chúng tôi đồng hành cùng với Chủ Đầu tư trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn ngay từ thời điểm Dự án sẵn sàng cho đưa vào hoạt động.
Các dịch vụ cụ thể như sau:
Rà soát, kiểm tra các hạng mục thi công và hệ thống kỹ thuật, để ý nhu cầu và công năng sử dụng của Dự án nhằm tối đa hóa tiêu phí vận hành;
Phối hợp Chủ Đầu tư và Nhà thầu thi công, vận hành thử các hệ thống kỹ thuật, lập danh mục các khiếm khuyết trong thi công và lắp đặt hệ thống kỹ thuật làm cơ sở để Nhà thầu khắc phục;

Tuyển dụng nhân sự Ban quản lý; (công ty quản lý tòa nhà psa)
giải đáp công tác nhận bàn giao công trình và hồ sơ kỹ thuật liên quan từ Nhà thầu xây dựng;
tổ chức đánh giá, lựa chọn nhà thầu phụ;
Lập ngân sách hoạt động, vận hành Dự án;
kiến tạo nên quy trình để mắt tới khách hàng, vận hành hệ thống kỹ thuật, quy trình kiểm soát an toàn, an toàn PCCC, vệ sinh môi trường và các nội quy, nguyên tắc chung của Dự án;
giải đáp thiết bị ban đầu cho các khu vực chung của Dự án;
Các công việc tư vấn khác theo đòi hỏi của Chủ Đầu tư.

POTS đã thực hiện giải đáp tiền khai trương cho các công trình:
Tòa nhà của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam
Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam
Tòa nhà Tài Chính Dầu Khí Việt Nam
Trung Tâm Tài Chính Dầu Khí Đà Nẵng
Khu Nhà ở Liên hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
Trung tâm thương mại Platinum Plaza