Phần mềm kế toán cho công ty may mặc


Phần mềm kế toán DX = Ứng dụng giám sát nhân viên này cũng cung cấp các tính năng như lập lịch, tính lương và lập hóa đơn, do đó bạn có thể quản lý cả năng suất và thanh toán của nhân viên tại một nơi.

Xem thêm:phần mềm kế toán cho công ty thương mại

Phần mềm kế toán DX nhắm đến các doanh nghiệp có nhân viên làm việc trên cánh đồng và các địa điểm từ xa khác. Sử dụng ứng dụng này, nhà tuyển dụng có thể dễ dàng xem vị trí và hoạt động máy tính của nhân viên của họ và họ dành bao nhiêu thời gian cho các ứng dụng ngay cả khi bạn ở trên thiết bị di động của mình và ngoại tuyến. Với cả chủ lao động và nhân viên sử dụng tính năng theo dõi thời gian của Phần mềm kế toán DX, giờ làm việc được ghi lại chính xác và tự động xuất sang các ứng dụng bảng lương tích hợp. Thanh toán được gửi cho nhân viên đúng hạn.


Phần mềm kế toán DX tích hợp với Salesforce và Humanity, cũng như với DigiNet. Các tích hợp khác bao gồm các ứng dụng quản lý dự án, như GitLab, Jira, Zoho Project, v.v.

Phần mềm kế toán DX cũng được tích hợp với phần mềm thanh toán, kế toán và hóa đơn bao gồm QuickBooks cho Windows và QuickBooks Online và TransferWise.

Phần mềm kế toán DX tính phí cho một người dùng chỉ yêu cầu quyền truy cập theo dõi thời gian, theo dõi mức độ hoạt động dựa trên việc sử dụng chuột và bàn phím và ảnh chụp màn hình hạn chế. Gói cơ bản bắt đầu ở mức 5 đô la mỗi tháng dựa trên số lượng người dùng.


Xem thêm:Phần mềm kế toán cho công ty may mặc