Nước thải dệt nhuộm là một trong những nguồn nước nguy hiểm nhất của hành động công nghiệp. Và bởi vậy, việc xử lý nguồn nước này vẫn luôn là một yên cầu cấp bách

Tổng quan: Nước thải dệt nhuộm chứa thuốc nhuộm hoạt tính, một nguồn thải khá rộng rãi ở Việt Nam hiện tại và đang có xu hướng nâng cao do nhu cầu của thị trường. Thuốc nhuộm hoạt tính là một chất hữu cơ mang màu khó phân hủy sinh học, khi được thải vào môi trường, nó sẽ làm cản trở kỹ năng xuyên qua của ánh sáng mặt trời, giảm nồng độ hoà tan oxy trong nước. Nhiều chất màu là chất độc cùng với các loài sinh vật, thực vật trong nước, dẫn đến ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm
cách: đề xuất các bí quyết xử lý như:
– Oxi hóa hóa học

– Keo tụ tạo bông kết hợp công đoạn lắp ráp lằng

– giai đoạn hóa lý phối hợp với sinh học

– các công đoạn xử lí nước sạch fenton hóa

Các loại quặng dễ kiếm trong tự nhiên và hóa chất trợ keo tụ

Có đa số bí quyết xử lý nước thải dệt nhuộm đã được đưa ra. Song với đó giá tiền xứ lý và hiệu quả xử lý vẫn là một thử thách lớn khi lựa chọn một cách xử lý cho phù hợp và đạt hiệu quả nhất xứ lý cao.cách hóa lý được các nhà công nghệ tưởng tượng trước tiên. tiêu dùng các hóa chất keo tụ như PAC, phèn sắt, vôi và các chất trợ keo tụ kết hợp so sánh với công đoạn lắp ráp lắng để tránh ô nhiễm. Tuy nhiên tốt nhất xử lý không cao hơn 90% và nước thải đầu ra vẫn không đạt được chuẩn QCVN 24:2009 BTNMT.

Các phương pháp oxi hóa bậc cao hay Fenton hóa ít được dùng vì đòi hỏi giá thành rất cao và trình độ kiến thức cao. cách sinh học chuyên dụng cho nước thải ít ô nhiễm và ít độc hại với chúng. Tạo môi trường yêu thích cho vi sinh vật phát triển và xử lý nước. => xử lý chất thải công nghiệp

để ý tốt nhất từ nhiều quá trình: Lựa chọn bí quyết cho phù hợp nên phương pháp kết hợp giữa công đoạn hóa lý và sinh học đã được đề ra. Xứ dụng hóa lý trước sinh học mục đích làm giảm thiệu bớt ô nhiễm đầu vào, loại bỏ bớt các tác nhân độc hại để có môi trường ưa thích cho vi sinh vật lớn mạnh. Sau giai đoạn hóa lý là giai đoạn sinh học để vứt bỏ hoàn toàn chất ô nhiễm ra khỏi nước.

Tham khảo: http://www.xulychatthaicongnghiep.net/