Trong môi trường internet luôn có những rủi ro về bảo mật, nếu bạn muốn bảo vệ hệ thống điện thoại VOIP của mình hay là doanh nghiệp bản thân thì sau đây là một số cách thức để tăng cường mức độ an toàn bạn có thể tham khảo để áp dụng.

1. Mật khẩu cần có các ký tự đặc biệt

Hãy chọn một số mật khẩu phức tạp một chút để khó có thể đoạn hoặc là dùng một số thủ thuật đơn giản là lấy được.một số mật khẩu an toàn thường ngoài các chữ cái sẽ có thêm các con số và ký tự đặc biệt.

dien thoai ip grandstream

2. dùng tên miền để xác thực

Bạn có thể sử dụng tên miền của nhà cung cấp VoIP để xác thực đa số cuộc gọi tới, nếu phát hiện cuộc gọi từ một địa chỉ IP khác thì có thể cuộc gọi bị từ chối.

3. Luôn là một phản hồi cho nhiều yêu cầu xác thực.

Điều này sẽ không cho một vài kẻ xấu có cơ hội bằng nhiều phép thử đúng sai, dù tên người dùng đúng hoặc sai. Với phương pháp làm này, một vài kẻ tấn công sẽ chẳng thể khám phá ra tên của một số người sử dụng tiềm năng mà tấn công.

4. Đổi SIP cùng với nhiều cổng IAX

Bạn hãy lưu ý rằng, Điều này chỉ giúp đỡ bạn mức an ninh tối thiểu. nếu hệ thống điện thoại của bạn chỉ có mội địa chỉ IP công khai mà thôi thì đa số cổng này trước sau gì cũng sẽ được tìm thấy, vấn đề chỉ là thời gian.

5. Cản trở tình trạng dò mật khẩu brute force

Trong trường hợp này, việc dò mật khẩu brute force chỉ có thể thực hiện được khi hệ thống điện thoại của bạn được kết nối không qua trung gian. Việc sử dụng một bức tường lửa NAT sẽ rất hữu ích tại tình huống này đấy. Như vậy hệ thống điện thoại của bạn sẽ không bị những hacker dòm ngó.

6. các cuộc gọi đi nên có mức giới hạn nhất định về số lương

Điều này có thể được thực hiện thông qua cấu hình bằng tay trong một vài cài đặt nâng cao. Có một giải pháp tốt hơn đó là Hmbug Fraud Detection như đã được miêu tả trong mục

7. Whitelist sửa đổi các địa chỉ IP

Tạo ra một số whitelist trong những cài đặt nâng cao và bạn có thể tìm cách thức sử dụng chúng cho việc xác thực


tong dai dien thoai noi bo

8. Ưu tiên những phương án trả trước.

những nhà cung cấp sẽ đưa ra những đề nghị bạn kế hoạch trả trước. thứ này giúp đỡ chúng ta có thể giới hạn chi phí tại một hạn mức nhất định để phòng trừ trường hợp hệ thống điện thoại của bạn bị tấn công.

9. rà soát thường xuyên

Hãy thường xuyên có nhiều cuộc Kiểm tra để nắm tình hình hoạt động của hệ thống. Bạn có thể hủy kích hoạt một vài tài khoản không còn được dùng nữa.

10. Bạn hãy cập nhật các phiên bản phần mềm

Việc cập nhật này sẽ giúp đỡ bạn luôn được sử dụng những phiên bản mới nhất, có một vài tính năng hoàn chỉnh và tối ưu trong khoảng thời gian nhất định.