Hiện nay, trong ngành viễn thông, việc sử dụng Queue Automatic Call Distribution Call (được viết tắt là ACD) khá phổ biến với mục đích phân chia hàng đợi các cuộc gọi một cách thức tự động. Việc sử dụng hàng đợi cuộc gọi sẽ giúp cho quá trình truy cập dịch vụ điện thoại của người gọi được thuận tiện và dễ dàng hơn. Trong khi đó, nhờ có thể phân bổ cuộc gọi tự động mà một số đại lý (bao gồm cả trung tâm cuộc gọi và một vài người làm nhân viên dịch vụ) được tinh giản và thuyên giảm đáng kể.

tong dai dien thoai noi bo

nếu bạn gọi vào một hệ thống điện thoại PBX mà hệ thống đó có sử dụng hàng đợi cuộc gọi. Bạn có thể “nhận dạng” chúng khi nghe thấy những thông điệp chào mừng có thể hơi “dài dòng” một chút và một trình đơn IVR. Đây là một hệ thống tương tác hoạt động một phương pháp tự động, bạn hoàn toàn có thể có nhiều tương tác nhất định với hệ thống bằng việc dùng bàn phím điện thoại hoặc là giọng nói. Tiếp theo thì bạn sẽ được hệ thống gửi vào một hàng đợi, tại đây thường bạn sẽ được nghe một đoạn nhạc chờ đến khi nào có nhân viên sẵn sàng để trò chuyện cùng bạn. Thông thường, cách thức phân bổ hàng đợi thường được sử dụng là vào đầu thì ra đầu (first in first out)

tại một vài doanh nghiệp hoặc bộ phận khác nhau thì những kiểu nhân viên trực điện thoại được áp dụng có thể sẽ khác nhau. Có nhân viên được sắp xếp mà họ sẽ được kết nối với hàng đợi cuộc gọi một phương pháp liên tục (một vài trung tâm cuộc gọi thường áp dụng cách này đối với nhân viên của họ).

Cũng có nhân viên có thể chủ động đăng nhập vào hàng đợi cuộc gọi. Do đó cho phép thêm nhân viên đăng nhập điện thoại của họ vào hàng đợi trong thời gian tải cuộc gọi cao điểm để hỗ trợ một vài nhân viên khác và đảm bảo dịch vụ suôn sẻ cho người gọi. Để giảm tải cuộc gọi, các nhân viên bổ sung có thể đăng xuất ra khỏi hàng đợi cuộc gọi và quay trở lại với nhiều công việc khác.

dien thoai ip grandstream

những quy định pháp lý đối với phân bổ hàng đợi cuộc gọi ACD Queues như thế nào? Trước đây đã xảy ra các trường hợp lạm dụng hàng đợi cuộc gọi. Người gọi được đưa vào hàng đợi cuộc gọi với mức giá rất cao và sau một thời gian dài chờ đợi đã không nhận lại được bất cứ. Để phòng tránh điều này có thể xảy ra và để bảo vệ khách hàng, chính phủ Đức đã thông qua một đạo luật ( § 66g TKG ) để kiểm soát việc sử dụng hàng đợi cuộc gọi.

Trong trường hợp nhiều số dịch vụ đặc biệt được sử dụng ( ví dụ như 0180 hoặc 0900 ), hàng đợi ACD chỉ được phép nếu có một giá cố định cho cuộc gọi hoặc nếu như người gọi không bị tính phí cho thời gian họ dành cho hàng đợi cuộc gọi. Vi phạm một số thứ này và nhiều luật tương tự có thể sẽ bị báo cáo đến sự bảo vệ khách hàng và thường sẽ bị phạt.