Mong Th
ành phố Nha Trang sớm khắc phúc được những thiệt hại sau bão lũ và ngýời dân sớm výợt qua những khó khăn, tổn thất vừa rồi.
P/s Hẹn gặp Nha Trang.

https://thanhnien.vn/thoi-su/pho-bie...12-896701.html

Máy làm đá Lê Hoàng sẽ có mặt tại Nha Trang tháng 11.2017 chuẩn bị cho việc khai trương trung tâm thương mại Plaze Nha Trang nhé các bạn

www.maylamdausa.com