Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm mỏng đồng Bitlocker xem thêm: nap muc may in quan binh thanh Chất Lượng
Cách khóa ổ đĩa trên Windows 7/8/8.1/10 chẳng cần phần mềm dẻo. dùng Bitlocker là dụng cụ khóa ổ đĩa lắm sẵn trên Windows giúp ổ đĩa mực bạn bất khả xâm phạm.
1. Hướng dẫn khóa ổ đĩa (mã hóa) đồng phần mềm mỏng Bitlocker
Bước 1: Bạn thừa nhận chuột nếu như vào vượt đĩa muốn khóa chọn Turn on BitLocker .
dấn chuột giả dụ ra ổ đĩa muốn khóa chọn Turn on BitLocker
Bước 2: Tích vào dù Use a password to unlock the drive rồi gia nhập mật khẩu vào 2 dù Enter your password và Reenter your password . Sau đấy dìm nút Next .
Tích vào dù Use a password lớn unlock the drive rồi gia nhập mật khẩu ra 2 dù Enter your password và Reenter your password. Sau đó nhận nút Next
Bước 3: biết bao lưu khóa đề phòng dùng chốc bạn quên mật khẩu. Bạn nhiều thể lưu ra bất kỳ chỗ nè trong cạc chọn lọc:
Save lớn your Microsoft tài khoản: Lưu ra tài khoản Microsoft
Save to a USB flash drive: Lưu vào USB
Save to a file: Lưu ra máy tâm tính
Print the recovery key: In vào giấy
Lưu xong thì bạn nhận nút Next nhằm tiếp.
Lưu ý: Bạn nếu như lưu key ngừa thời nút Next mới sáng lên cho bạn thừa nhận
Lưu khóa dự phòng
Bước 4: BitLocker sẽ tự hễ mẽ hóa lát bạn thêm danh thiếp đệp tin tức mới vào băng đĩa. tuy rằng nhiên, bạn cần phải chọn lọc cách mã hóa đối đồng những xấp tin tưởng.# hẵng giàu trên ổ đĩa.
Ở đây có 2 chọn lọc
Encrypt used disk space only (faster and best for new PCs and drives): Chỉ mã hóa không phòng lưu tích trên tổ đĩa hử để dùng. Khuyên dùng với máy xem mới – lẹ hơn .
Encrypt entire drive (slower but best for PCs and drives already in use): mẽ hóa quờ quạng băng đĩa. Khuyên sử dụng cùng máy tính nết vẫn sử dụng đơn thời gian – chậm hơn .
lựa đoạn, bạn dìm nút Next .
lựa cách BitLocker mã hóa ác liệu chừng
Bước 5: Ở bước nào là cũng nhiều 2 chọn lựa:
New encryption mode (best for fixed drives on this device): giả dụ khóa tổ đĩa nhất mực trên máy xem thì lựa chọn lựa này.
Compatible mode (best for drives that ngang be moved from this device): nếu như khóa tổ đĩa rời nhiều trạng thái chuyển di qua bòn bị khác thì lựa chọn lựa nào.
lựa đoạn, bạn thừa nhận nút Next phanh tiếp chuyện.
lựa loại băng đĩa nổi mã hóa
Bước 6: dìm nút Start encrypting .
nhấn nút Start encrypting
Bước 7: BitLocker bắt buộc đầu mã hóa băng nhóm đĩa. Bạn nhỉ nhiều dạng dùng máy tính nết hồi hương quá đệ mã hóa diễn ra, mà lại sẽ công cho quá đệ mẽ hóa chậm hơn chút.
BitLocker buộc đầu mã hóa cả thảy băng nhóm đĩa
Bước 8: Thông báo mã hóa màng tang liệu cái thần hồn trên ổ đĩa thành đả, bạn dấn nút Close đặt đóng Thông báo nào.
dìm nút Close
Sau lát mẽ hóa xong xuôi, dải đĩa sẽ đặt khóa lại trong dọ khởi động tiếp tục theo, bạn cần mở khóa đặng dùng.
tượng trưng ổ đĩa thắng khóa với BitLocker (như ảnh dưới là băng D).
dải đĩa D nhằm khóa cùng BitLocker
2. Hướng dẫn mở khóa vượt đĩa (chỉ nếu như bật khóa mỗi một chốc phát động máy xem)
Bước 1: Bạn nhấn chuột giả dụ ra tổ đĩa nhằm khóa cùng BitLocker chọn Unlock Drive…
dìm chuột nếu vào ổ đĩa để khóa lựa Unlock Drive...
Bước 2: gia nhập mật khẩu rồi nhận nút Unlock .
gia nhập mật khẩu rồi dấn nút Unlock
khi này băng đĩa sẽ được mở khóa (như hình dưới là dải D).
dải đĩa D phanh mở khóa đồng Bitlocker
3. Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu khóa vượt đĩa
Bước 1: mở khóa tổ đĩa cùng mật khẩu xưa.
Bước 2: dìm chuột nếu ra dải đĩa lựa Change BitLocker password .
dìm chuột nếu ra dải đĩa chọn Change BitLocker password
Bước 3: Nhập mật khẩu xưa ra khuông Old password và Nhập mật khẩu mới ra 2 khuông New password và Confirm new password rồi dấn nút Change password .
Nhập mật khẩu xưa và vừa rồi nhấn nút Change password
Bước 4: Sau tã lót xuất hiện thời dòng thông tin The password has been successfully changed là bạn thoả đổi mật khẩu thành đả rồi đấy.
Thông báo trố mật khẩu thành công
4. Hướng dẫn sử dụng khóa dự phòng lót quên mật khẩu
Bước 1: Bạn thừa nhận chuột nếu như ra băng nhóm đĩa lựa Unlock Drive…
nhận chuột phải vào băng đĩa lựa Unlock Drive...
Bước 2: Tại cửa sổng Nhập mật khẩu, bạn dấn ra thòng More options .
thừa nhận vào dòng More options
Bước 3: nối nhận vào thòng Enter recovery key .
dấn vào dòng Enter recovery key
Bước 4: bật key recovery (khóa phòng ngừa) bạn Sao lưu lại chập được BitLocker, copy (chép) key trong suốt phần Recovery Key .
cóp key trong suốt phần Recovery Key
Bước 5: Paste (dán) key nà ra sườn mở khóa BitLocker rồi dìm nút Unlock .
Nhập key nè vào sườn bật khóa BitLocker rồi dấn nút Unlock
5. bật trang cai quản lý BitLocker
Cách 1: Bạn nhận chuột nếu như lên tổ đĩa để khóa đồng BitLocker (vẫn mở khóa) chọn Manage BitLocker .
nhấn chuột nếu lên tổ đĩa đặt khóa đồng BitLocker (thoả bật khóa) chọn Manage BitLocker
Cách 2:
Bước 1: Bạn bật Control Panel
Bước 2: chọn System and Security (chú ý chế từng View by Category).
chọn System and Security (chú ý chế tìm kiếm View by Category)
Bước 3: nhấn ra thòng Manage BitLocker .
dấn ra thòng Manage BitLocker
Bước 4: Giao diện quản lí lý BitLocker. Ở đây bạn lắm dạng biết bao lưu khóa ngừa, đánh tráo mật khẩu, xóa mật khẩu, mở tự đụng bật khóa, tắt BitLocker.
Giao diện cai quản lý BitLocker
6. Hướng dẫn cách vứt khóa tổ đĩa (đóng BitLocker)
Bước 1: Bạn ra trang quản ngại lý BitLocker (tính hạnh hướng dẫn ở phần 5)
Bước 2: thừa nhận ra dòng Turn off BitLocker trong suốt phần ổ đĩa bạn muốn đóng BitLocker. Xuất bây giờ cửa sểnh công nhận, bạn dìm nút Turn off Bitlocker .
thừa nhận vào thòng Turn off BitLocker trong phần ổ đĩa bạn muốn đóng BitLocker. Xuất hiện thời cửa sổng xác nhận, bạn dìm nút Turn off Bitlocker.
Bước 3: buộc đầu quá đệ trình trải mẽ. Sau lát dẫn giải mẽ xong thời đồng nghĩa đồng việc khóa băng đĩa sẽ thắng quăng quật.
bắt đầu quá trình áp giải mẽ, vứt khóa BitLocker
chúi cạc bạn thành làm!!!