Quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra các số liệu thuế mà công ty đã kê khai bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… Hoạt động quyết toán thuế thường diễn ra sau một thời gian hoạt động của doanh nghiệp để xác định số thuế thực tế doanh nghiệp cần phải nộp thực tế so với số liệu đã kê khai.
Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ: Xem Chi Tiết

Mối quan tâm của bạn khi quyết toán thuế

Số thuế truy thu mà công ty tôi phải nộp sau quyết toán lớn hơn rất nhiều so với số đã tự kê khai và nộp thuế trước đó có đúng không?
Công ty tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, báo cáo quyết toán thuế theo yêu cầu chưa?
Hồ sơ sổ sách và chứng từ không phù hợp quy định gây thiệt hại như thế nào?
Hồ sơ kế toán giữa báo cáo tổng hợp và chi tiết bị sai lệch, xử lý ra sao?
Đâu là những khoản mục trọng yếu trong quyết toán thuế?
Những rủi ro về chứng từ kế toán và sổ sách kế toán mà công ty tôi có thể gặp phải là gì?
Giải trình quyết toán thuế thế nào? Chúng tôi chưa làm công việc này.
Giải trình quyết toán có tốn thời gian không?

Yêu cầu của bạn khi quyết toán thuế

Hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán của tôi đã đầy đủ và phù hợp quy định.
Đảm bảo đạt được lợi ích thuế và tuân thủ quy định
Tôi không muốn tốn nhiều thời gian vào việc này.
Giảm thiểu các rủi ro thuế, kế toán, các khoản truy thu thuế và rủi ro phạt.
Người giải trình quyết toán phải hiểu rõ quy định pháp luật và hạch toán kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Phải có kinh nghiệm xử lý tốt các vụ việc quyết toán tương tự.
Đạt được lợi ích cao nhất về thuế, tài chính cho công ty.

Dịch vụ quyết toán thuế có lợi gì cho bạn?

Kế Toán Hoàng Gia đã có 14 năm kinh nghiệm quyết toán thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp và giúp họ tránh xa các rủi ro thuế và mang lại lợi ích lớn nhất về thuế, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho chủ doanh nghiệp:

Chúng tôi cùng bạn xác định rõ những rủi ro có thể gặp phải qua việc kiểm tra hồ sơ và giải pháp cho bạn.
Tư vấn và giúp bạn hoàn thiện hồ sơ đầy đủ để quyết toán.
Giảm thiểu các nguy cơ rủi ro về phạt thuế, phạt vi phạm, và truy thu thuế.
Thay mặt bạn làm việc với đoàn kiểm tra thuế một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian của bạn.
Mang lại lợi ích về thuế lớn nhất cho công ty của bạn.
Lợi ích có được lớn hơn nhiều so với chi phí dịch vụ phải trả.
Xem thêm dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ: Xem Chi Tiết