Theo các chuyên gia nghiên cứu và phát triển teambuilding, trước khi quyết định chọn lựa chọn teambuilding, ban tổ chức cần nhắc kỹ các yếu tố sau đây:

Về quy mô: một vài hoạt động bị giới hạn với quy mô nhỏ trong khi các hoạt động khác không bị giới hạn về số lượng.
Đặc điểm: việc bạn hiểu biết về bộ mặt của team là hết sức quan trọng để làm thế nào thiết kế và đáp ứng nhu cầu của team. Ví dụ: tỷ lệ nam/ nữ, độ tuổi, nghề nghiệp, sự tương đồng, những bất lợi, tình trạng sức khỏe…
Cấu trúc chương trình: để đạt được bất cứ giá trị thật sự vượt quá một chương trình đào tạo, bạn cần ít nhất từ 45’ đến 120’ cho một hoạt động hoặc chuỗi hoạt động. bình quân hoạt động thường là 1 buổi hoặc 1 ngày. (Chú ý: không để quá quá sức thích ứng của team. Các thành viên cảm thấy dễ mệt mỏi hơn bạn nghĩ, vì thế lịch trình phù hợp với khả năng của team)
Chủ đề: chủ đề của đào tạo là gì? Chủ đề, những mục tiêu cụ thể hoặc những mong muốn học hỏi của buổi học có được giải thích và định nghĩa rõ ràng không?

Trình độ tham dự: Mọi người cần phải tham dự như nhau không? Mọi người có muốn tham dự toàn bộ thời gian không? Có phải là lý tưởng để cho mọi người càng liên quan đến vấn đề càng tốt không?
Phong cách / kiều đào tạo: Có phải mục đích của đào tạo để cạnh tranh hay hợp tác hay cả hai? Nói chung, nhân viên bán hàng phát triển vào tính cạnh tranh với sự thắng thua rõ ràng. Trong khi quản lý và điều hành thich những chương trình được thiết kế mang tính chiến lược về mặt nào đó thì các hoạt động được xây dựng cho mọi người đạt được những mục tiêu cụ thể.
Thời lượng chương trình: thời gian việc đào tạo phải được tổ chức là quan trọng. bạn phải cân nhắc nang lượng trung bình của người tham dự. Dùng năng lượng nhiều, khuấy động các hoạt động vào buổi sáng và giảm dần sau buổi ăn trưa.
Mức độ kinh nghiệm tham gia teambuilding: Team của bạn có từng chơi teambuilding lần nào chưa? Nếu có, đã chơi những gì? Kết quả như thế nào? Nhớ rằng một vài người rất căng thăng và sợ hãi. Những gì dường như là khinh nghiệm thích thú với một vài người nhưng lại khủng khiếp với số còn lại. Có những trải nghiệm tuyệt vời, bạn mong muốn mọi người đều vui đến cuối ngày. Bất cứ khi nào có thể, thiết kế chương trình để tiếp tục dựa vào trải nghiệm của team trước đây.
Đánh giá kết quả: Khi tự tổ chức teambuilding phải có đề nghị thước đo kết quả như thế nào? Doanh nghiệp muốn đánh giá trước và sau khi teambuilding để đo lường sự tiến bộ trong mỗi đội không? Đối với nhiều doanh nghiệp ý nghĩa của việc đầu tư là một phần rất quan trọng.