Điều kiện để giáo viên được miễn chế độ tập sự giáo viên mầm non

Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, dạy hợp đồng ở trường công lập thời hạn 3 năm (2012 – 2015). 12/2015 tôi trúng tuyển kì thi tuyển viên chức của tỉnh Bắc Giang.

Theo quy định thì trường hợp của tôi được miễn tập sự. Nhưng thực tế tôi vẫn phải thực hiện tập sự. Xin hỏi như vậy có đúng không? (linhnam***@gmail.com).
* Trả lời:
Theo Điều 10 Thông tư số: 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn: Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

– Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

– Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

– Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.
Như vậy, nếu bạn bạn có thời gian công tác, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên và làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng thì bạn sẽ được miễn chế độ tập sự.

Nếu bạn đủ điều kiện được miễn chế độ tập sự thì bạn cần kiến nghị với lãnh đạo nhà trường để làm tờ trình đề xuất với Phòng Nội vụ và giải quyết quyền lợi chính đáng cho bạn.