Bê tông là một trong những loại vật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi các công trình kiến trúc như cầu, đường, nhà ở, ống cống, vỉa hè. Bê tông được tạo thành bởi ba thành phần chính là cốt liệu thô, cốt liệu mịn và chất kết dính. Về nguyên tắc, bê tông được đóng rắn và làm cho các thành phần trên tạo thành một khối. Trong đó, chất kết dính (nước, xi măng, nhựa đường và một số phụ gia) có vai trò liên kết cốt liệu thô (đá, sỏi) và cốt liệu mịn (cát, đá mịn) với nhau.
Bê tông có rất nhiều loại, dựa theo các tiêu chí phân loại khác nhau, có những loại bê tông khác nhau. Có thể phân loại bê tông theo công dụng, theo chất kết dính, cốt liệu hoặc khối lượng thể tích.
Phân loại theo chất kết dính có thể chia bê tông ra làm rất nhiều loại như bê tông silicat (chất kết dính là vôi), bê tông xi măng, bê tông thạch cao, bê tông polime, bê tông chất kết dính hỗn hợp và bê tông chất kết dính đặc biệt.
Phân loại theo công dụng có thể chia bê tông thành các loại chính như sau:
- Bê tông thủy công: dùng trong các công trình như xây đập, phủ lớp mái kênh, âu thuyền và một số công trình khác.
- Bê tông nhẹ dùng trong các công trình kết cấu bao, che.
- Bê tông dùng trong các công trình bê tông cốt thép như cột, móng, sàn, dầm.
- Một số loại bê tông có công dụng đặc biệt được sử dụng trong các công trình chuyên biệt như bê tông chống axit, bê tông chống chất phóng xạ, bê tông chịu nhiệt.
Phân loại theo cốt liệu bê tông gồm ba loại chính: Bê tông cốt liệu rỗng, bê tông cốt liệu đặc và bê tông cốt liệu đặc biệt.
Phân loại bê tông theo khối lượng thể tích gồm có bê tông đặc biệt nặng, bê tông nặng, bê tông nhẹ và bê tông đặc biệt nhẹ.
- Bê tông đặc biệt nặng là bê tông có pv > 2500 kg/m3, được tạo bởi các loại cốt liệu đặc biệt, sử dụng trong các công trình đặc biệt.
- Bê tông nặng có pv = 2200-2500 kg/m3, thành phần chủ yếu là cát, sỏi thông thường, sử dụng trong các công trình chịu lực.
- Bê tông tương đối nặng có pv = 1800-2200 kg/m3 được sử dụng trong các kết cấu chịu lực.
- Bê tông nhẹ có pv = 550-1800 kg/m3 gồm 3 loại: bê tông nhẹ cốt liệu rỗng, bê tông tổ ong và bê tông hốc lớn.
- Bê tông đặc biệt nhẹ là bê tông cốt liệu rỗng và bê tông tổ ong có pv < 550 kg/m3.
Trên đây là một vài nét sơ lược về bê tông và một số cách phân loại bê tông thường gặp trong xây dựng mà bạn có thể tham khảo.