Cac căn hộ chung cư muốn bán Taị dự án Chiến Sỹ Bộ Công An Cổ NhuếCăn 214 Ct3 ++ Căn 1404Ct4Căn 2410Ct2++ Căn 2303Ct3Căn 2404ct2 ++Căn 1515Ct1Căn 1415Ct1 ++Căn 1209Ct1Căn 1909Ct1 ++Căn 2712Ct1Căn 2709Ct ++Căn 2310CtCăn 2208Ct ++Căn 814CtCăn 715Ct ++Căn 914CtCăn 2215Ct3 ++Căn 2102CT2Căn 1409Ct3 ++Căn 1401Ct4Căn 2305Ct ++Căn 511Ct3Căn 2004Ct2 ++Căn 1206CtCăn 206CT4 ++Căn 2308Ct3Căn 2301Ct2LH: 0987.144.918 ( Alo, zalo...)câp nhật thông tin dự án :http://www.hanoilandtoday.com/nhaoxa...oconganconhue2https://www.facebook.com/NhaOXaHoiCh...CongAnCoNhue2/