Tiến độ thi công tổ hợp dự án Roman Plaza Hải Phát trong tháng 4/2017
– Tháp B1, B2:
+ Hoàn thành đổ bê tông đến cốt sàn tầng hầm lửng (cốt – 3.7m) trừ khu vực làm sàn sơmi trục (1-9) x (G-K2) và trục (21-29) x (G-K2) còn sàn TH1 (cốt -7.0m) và nền TH2 (cốt -10.3)
+ Hoàn thành công tác chống thấm và lấp đất hố móng đến cốt sàn tầng hầm lửng (cốt -3.7m)
+ Đang triển khai lắp dụng cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng 1 (cốt +0.00m)
– Phần khối đế:
+ Đã hoàn thành đổ bê tông nền tầng hầm được 40%.
Hotline :0976968279