A. Hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học:

01 Phiếu tuyển sinh đại học vừa học vừa làm theo mẫu của Bộ GD & ĐT ( dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc phường, xã nơi cư trú).
01 bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THCN……( photo công chứng).
04 ảnh 3×4 ( ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
01 bản sao giấy khai sinh ( CMND photo công chứng).
B. Hồ sơ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức VLVH:
[IMG]
01 phiếu Tuyển Sinh theo mẫu của Bộ GD & ĐT (dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc phường, xã nơi cư trú).
01 bản sao văn bằng Tốt Nghiệp Cao đẳng hệ chính qui hoặc VLVH (Giấy chứng nhận Tốt Nghiệp tạm thời không quá 6 tháng).
Giấy xác nhận thời gian công tác.
04 ảnh 3×4 (ghi đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
01 giấy khai sinh bản sao ( CMND Photo công chứng).
C. Hồ sơ hệ Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học:

01 Phiếu tuyen sinh dai hoc vua hoc vua lam theo mẫu của Bộ GD & ĐT (dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc phường, xã nơi cư trú).
01 bản sao văn bằng Tốt Nghiệp Đại học (Giấy chứng nhận Tốt Nghiệp tạm thời không quá 6 tháng).
04 ảnh 3×4 ( ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
01 bản sao giấy khai sinh ( CMND photo công chứng).

Lưu ý:

Thí sinh nhận giấy báo dự thi tại Phòng Đào tạo VLVH (03,04/11/2015) – ĐT: 083.89.80.429.
Thí sinh dự thi hệ Đại học hình thức VLVH thi 3 môn: Toán (tự luận), Lý, Hóa (trắc nghiệm)
Thí sinh dự thi hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH thi 3 môn: Toán (tự luận), Cơ sở ngành, Chuyên ngành (tự luận).
Thí sinh dự thi hệ Văn bằng 2 hình thức VLVH thi: Toán (tự luận), Anh văn (trắc nghiệm).
Lệ phí nộp hồ sơ, Lệ phí thi: 400.000đ (Áp dụng chung cho tất cả các hệ).
Lệ phí xét tuyển: 200.000đ (Áp dụng tuyển thẳng hệ Đại học hình thức VLVH).