Với van phong ao, bạn có một địa chỉ giao thiệp kinh doanh tiệt tại các vị trí trọng điểm dành cho những công ty chuyên nghiệp. Bạn có thể sử dụng địa chỉ này làm địa chỉ giao thiệp chính thức của công ty phục vụ cho công việc ký kết hiệp đồng, gặp gỡ đối tác, giao tế thư tín,…Văn phòng ảo giải quyết nhu cầu về thông tin giao thông
Hệ thống thông báo cho văn phòng ảo xử lí các loại ấu thơ, điện thoại, fax, … xác thực, mau chóng và linh hoạt. nên chi, việc giao dịch của bạn với đối tác và khách hàng vẫn khôn xiết thuận tiện dù rằng bạn đã tằn tiện phí tổn cho chúng đến mức tối đa.

Văn phòng ảo là một thuật ngữ không có quy định ở trong văn bản pháp luật mà được nảy sinh trong thực tại. Được gọi là văn phòng ảo vì chưng chủ doanh nghiệp không phải là chủ sỡ hữu của văn phòng, và chủ dịch vụ cho rất nhiều doanh nghiệp thuê 1 văn phòng để làm hội sở doanh nghiệp ( chỉ yêu cầu là tránh sự trùng lặp giờ của các chủ doanh nghiệp đến thuê).

Tại khoản 1 Điều 35 Luật doanh nghiệp năm 2005 có quy định điều kiện hội sở của doanh nghiệp “hội sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao tiếp của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, tỉnh thành thuộc tỉnh, tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)”.

Văn phòng ảo đáp ứng được các yêu cầu về hội sở chính của doanh nghiệp nên việc bạn thuê văn phòng ảo làm địa điểm giao tiếp là hoàn toàn hợp pháp. Do đó, việc thuê văn phòng ảo của bạn được thực hành giống như việc thuê một văn phòng thường nhật – phải đáp ứng các điều kiện về hiệp đồng thuê nhà với mục đích kinh dinh như theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005. hiệp đồng thuê phải được lập thành văn bản, trong bản giao kèo phải ghi rõ nội dung về quyền và trách nhiệm của 2 bên; nội dung về việc kết thúc giao kèo thuê. Nếu bạn thuê với thời kì từ 6 tháng trở lên thì hiệp đồng bạn kí phải được lập thành văn bản và có công chứng chứng thưc.

Văn phòng ảo xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp với đối tác khách hàng
Với một địa chỉ giao thiệp kinh doanh tiệt, các dịch vụ khách hàng và hệ thống thông báo được tổ chức bài bản, vững chắc hình ảnh của bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp trong tâm khảm khách hàng.

Văn phòng ảo giúp bạn tập trung năng lực vào hoạt động kinh doanh then chốt
Bằng việc sử dụng văn phòng ảo, bạn sẽ hội tụ nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. vì, đã có SOffice thực hiện tuốt luốt những công việc khác để doanh nghiệp của bạn thành công hơn : http://www.replus.vn/