DANH SÁCH MỘT SỐ GIA SƯ TIÊU BIỂU
Họ tên: cô Linh (35 tuổi)
Địa chỉ: Ngô Tất Tố-Bình Thạnh
Dạy: tiếng Đức giao tiếp, tổng quát mọi trình độ cho người đi làm,học sinh,sinh viên…
Nhận dạy luyện thi các bằng như A1,B1…..
Thời gian: sắp xếp linh động
Kinh nghiệm:10 năm
Mức lương: thỏa thuận
Tốt nghiệp: ĐH bên Đức sau này về Việt Nam đi làm.

Họ tên: Cô Ngô (28 tuổi)
Địa chỉ: Lê Văn Qưới-Bình Trị Đông-Bình Tân
Dạy: tiếng Đức giao tiếp, tổng quát mọi trình độ cho người đi làm,học sinh,sinh viên…
Kinh nghiệm Gia sư tiếng Đức cấp tốc: 7 năm
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: sắp xếp linh động
Tốt nghiệp: du học và làm việc bên Đức 4 năm

Họ tên: Thầy An (35 tuổi)
Địa chỉ: Quận Tân Bình
Dạy: tiếng Đức giao tiếp, tổng quát mọi trình độ cho người đi làm,học sinh,sinh viên…
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: sắp xếp linh động
Kinh nghiệm:8 năm
Tốt nghiệp: ĐH bên Đức

Họ tên: Cô Thanh(31 tuổi)
Địa chỉ: Đường số 20-phường 8-Gò Vấp
Dạy: và tiếng Đức giao tiếp, tổng quát mọi trình độ cho người đi làm,học sinh,sinh viên…
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: sắp xếp linh động
Kinh nghiệm: 10 năm
Tốt nghiệp: ĐH bên Đức và làm việc bên Đức trong thời gian dài

Họ tên: Cô Hân (25 tuổi)
Địa chỉ: Phú Nhuận
Dạy: tiếng Đức giao tiếp, tổng quát tiếng Đức giao tiếp, tổng quát mọi trình độ cho người đi làm,học sinh,sinh viên…
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: sắp xếp linh động
Kinh nghiệm: 4 năm
Tốt nghiệp: ĐH bên Đức

Họ tên: Thầy Nhất (27 tuổi)
Địa chỉ: Huỳnh Tấn Phát - quận 7
Dạy: Gia sư tiếng Đức giao tiếp, tổng quát tiếng Đức giao tiếp, tổng quát mọi trình độ cho người đi làm,học sinh,sinh viên…
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: sắp xếp linh động
Kinh nghiệm: 5 năm
Tốt nghiệp: ĐH bên Đức

Họ tên: Cô Hạnh (26 tuổi)
Địa chỉ: quận 12
Dạy: tiếng Đức giao tiếp, tổng quát tiếng Đức giao tiếp, tổng quát mọi trình độ cho người đi làm,học sinh,sinh viên…
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: sắp xếp linh động
Kinh nghiệm: 3.5 năm
Tốt nghiệp: ĐH bên Đức

Họ tên: Cô Trang (28 tuổi)
Địa chỉ: quận Tân Bình
Dạy: tiếng Đức giao tiếp, tổng quát tiếng Đức giao tiếp, tổng quát mọi trình độ cho người đi làm,học sinh,sinh viên…
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: sắp xếp linh động
Kinh nghiệm:4 năm
Tốt nghiệp: ĐH bên Đức

Thầy Markin (người Đức)
Địa chỉ: Lương Định Của - Q2
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: sắp xếp linh động
Ngôn Ngữ giảng dạy Anh<->Đức, biết chút ít tiếng Việt, tiếng Đức giao tiếp, tổng quát mọi trình độ cho người đi làm,học sinh,sinh viên…
Mức phí: 15 USD/h

Cô Linda Ngô
ĐC: Hóc Môn
Kinh nghiệm :10 năm
TN ĐH bên Đức Chuyên ngành QTKD
Dạy: tiếng Đức giao tiếp, tổng quát tiếng Đức giao tiếp, tổng quát mọi trình độ cho người đi làm,học sinh,sinh viên…
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: sắp xếp linh động

View more random threads: