Được biết đến là game nhập thánh đầu tiên tại Việt Nam. Chiến thần xích bích dù mới ra mắt cách đây không lâu nhưng được rất nhiều yêu thích. Chiến thần xích bích liên tục cho ra mắt những máy chủ mới. Tiếp nối sự kiện khai mở các máy chủ, chiến thần lại cho ra mắt máy chủ Đào Khiêm và Trình dục.
Đào Khiêm! Là tướng cuối thời Đông Hán. Ông là người nhân từ, đức độ. Khi Tào Tháo tàn sát dân Từ châu, ông từng có ý định đến nộp mạng để cứu dân.
Thời trẻ, Đào Khiêm ham đọc sách, được cử làm Hiếu liêm. Sau đó ông được giữ chức Huyện lệnh ở huyện Thư. Đào Khiêm có tài kiêm văn võ, trở thành Tư mã của Xa kỵ tướng quân Trương Ôn. Khi Biên Nhượng và Hàn Toại ở Lương châu nổi dậy chống nhà Hán, ông theo Trương Ôn đánh dẹp khiến hai cánh quân này phải quy phục triều đình.
Hãy gia nhập máy chủ Đào Khiêm được khai mở vào lúc 10:00 ngày 19/05/2016!
Trình Dục! Là người biết nhìn người, khi Tào Tháo hỏi thử so sánh tài năng của Từ Thứ với ông thì ông đã không ngại ngùng trả lời rằng "tài của Từ Thứ gấp mười lần tôi". Sau đó Trình Dục chính là người mạo thư của mẹ Từ Thứ để dụ Từ Thứ về với Tào.
Ngoài ra khi Tào Tháo thua trận tại Xích Bích khi chạy đến hẻm Hoa Dung thì bị Quan Vũ chặn đường, Trình Dục đã khuyên Tào Tháo thuyết phục Quan Vũ vì nhận thấy Quan Vũ là người rất nghĩa khí, khinh mạn kẻ mạnh mà không lấn át kẻ yếu, ân oán phân minh, tín nghĩa rõ ràng và kêu Tào Tháo nhắc lại ân nghĩa năm xưa, vì vậy mà Quan Vũ đã tha chết cho Tào Tháo.
Hãy gia nhập máy chủ Trình Dục được khai mở vào lúc 10:00 ngày 20/05/2016!
Chuỗi sự kiện mừng máy chủ mới:
Đồng hành cùng máy chủ Đào Khiêm là hàng loạt sự kiện sẽ được diễn ra nhằm mang đến cho tướng quân một khởi đầu dễ dàng khi đến với Webgame Online "Nhập Thánh" đầu tiên tại Việt Nam.
Ngoài ra còn rất nhiều phần quà và sự kiện hấp dẫn đang chờ các chư vị đến ở cong game AIVO.