quảng cáo bằng băng rôn, banner và cờ phướn
Mỗi khi Cần quảng bá sản phẩm, sự kiện, sự kiện, cạnh bên thực trạng tuyên truyền thông
qua internet thì quảng cáo bằng băng rôn, banner là một chọn lọc...