Trong nhiều năm, việc sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói và trợ lý giọng nói để trả lời các câu hỏi đã gia tăng. Theo Google, 20% tất cả các truy vấn tìm kiếm trên thiết bị di động là tìm kiếm bằng...